Creativ Salzburg

Naziv sejma: CREATIV SALZBURG

Obdobje trajanja sejma: 11. - 13.6.2021

Kraj: Salzburg, Avstrija

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


www.eu-skladi.si